کارگاه آموزش خبرنگاری با محوریت نشریات دانشجویی 


سازمان دانشجویان واحد گلستان  با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان برگزار می کند:
 کارگاه آموزش خبرنگاری با محوریت نشریات دانشجویی 
 با حضور  مهدی باقریان
 فعال رسانه ای و مدرس دانشگاه
مدت دوره : 4 جلسه
 هزینه ثبت نام : 40 هزار تومان
 01732452574 
 09220873858
http://studentcity.ir/