چگونه بدون آزمون، دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی شویم؟


دانشگاه شهید بهشتی براساس آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم از میان دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی‌ارشد دانشجو می‌پذیرد

 دانشگاه شهید بهشتی براساس آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۸ تیر ۱۳۹۳ و اصلاحیه آن به شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ و دستورالعمل اجرایی دانشگاه مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ از بین دانش‌آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی‌ارشد برای دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجو می‌پذیرد.
مهلت ثبت‌نام اینترنتی از ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ اغاز می‌شود و تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد. داوطلبان برای انجام مراحل ثبت‌نام به ادرس http://golestan.sbu.ac.ir مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاعات در خصوص شرایط و نحوه ثبت‌نام به فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی برای سال تحصیلی
۱۴۰۱-۱۴۰۰ مراجعه کنند.
دریافت فراخوانhttps://snn.ir/files/fa/news/1400/1/21/1343470_964.pdf
منبع: خبرگزاری دانشجو