نمایشگاه مجازی گل و گیاهان بوی سرزمینمان 


       🍀سرزمین سبزِ من 
 
نمایشگاه مجازی گل و گیاهان بوی سرزمینمان 

🔊علاقمندان می‌توانند  تصاویر ثبت شده شخصی+ شناسنامه مختصر گیاهان+ اطلاعات خود را به آدرس 
🌐cul.gl@acecr.ac.ir  ارسال نمایند.


🔰اطلاعات جهت شرکت:
نام نام خانوادگی 
محل زندگی 
دانشگاه و رشته تحصیلی 
شماره تماس
شماره دانشجویی 


🔴مهلت ارسال آثار:  پایان تیر   ۱۴۰۰

✅راه های ارتباطی با ما 
🌐roytab.ir 
🌐Studentcity.ir 
@guilanfjd 
📱09903193271


#روزجهانی_محیط‌_زیست
#سرزمین_سبز_من
#من_و_گیاهان_محلی_زندگی
#کانون_دیار_پاک
#سازمان_دانشجویان 
#معاونت_فرهنگی
#جهاددانشگاهی_استان_گیلان

🖼️