موافقت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با تخفیف ویژه اعضای سازمان دانشجویان


معاونت آموزشی جهاددانشگاهی اعلام کرد اعضای سازمان دانشجویان از تخفیف 20 درصدی در دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور برخوردار شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، اعضای سازمان دانشجویان می توانند با نشان دادن تصویر کارت عضویت خود که به صورت الکترونیک از سایت شهر دانشجو دریافت کرده اند، از تخفیف ویژه معاونت آموزشی جهاددانشگاهی، برخوردار شوند.
معاونت آموزشی از معتبرترین نهادهای آموزشی کشور است که بیش از 42 شعبه در واحدهای جهاددانشگاهی و 8 شعبه در موسسات و دانشگاه های سراسر کشور دارد. این معاونت فراگیرترین و گسترده‌ترین مراکز آموزشی تخصصی و کوتاه‌مدت در سراسر کشور است.