موافقت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با تخفیف ویژه اعضای سازمان دانشجویان


تخفیف 20 درصدی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برای اعضای دانشجویی سازمان دانشجویان

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، طبق توافق به عمل آمده با سازمان انتشارات،اعضای سازمان دانشجویان می توانند با نشان
 دادن تصویر کارت عضویت خود که به صورت الکترونیک از سایت شهر دانشجو دریافت کرده اند، از تخفیف ویژه برخوردار شوند.
این سازمان یکی از معتبرترین ناشران دانشگاهی است که بیش از 15 فروشگاه در استان‌های مختلف سراسر کشور دارد. متقاضیان می توانند  در تهران، مشهد، قزوین،تبریز، اصفهان، بیرجند، ارومیه، اردبیل، البرز، زنجان، زاهدان، صنعتی اصفهان، قم، هرمزگان، اراک و مازندران به این فروشگاه ها مراجعه نمایند.