مسابقه آنلاین بازی رومیزی «دیوان» ویژه دانشجویان عضو سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی


مسابقه آنلاین بازی رومیزی «دیوان» ویژه دانشجویان عضو سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
ظرفیت خیلی محدود است بنابراین اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.
اگر آشنا نیستید نگران نباشید. قبل از شروع بازی قوانین و شیوه اجرا آموزش داده خواهد شد.
بازی‌ها به شیوه تماس تصویری در گوگل میت(google meet) انجام خواهد شد.
زمان برگزاری: ۳ الی ۷ اسفند _ ساعت ۹ شب
الزامات مورد نیاز: اینترنت با سرعت مناسب تماس تصویری
http://studentcity.ir/