رویداد ایده پردازی اکسیر


سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی قم از برگزاری رویداد دانشجویی ایده پردازی خبر داد:


سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی قم اقدام به برگزاری رویداد ایده پردازی اکسیر کرد. جزییات و نحوه برگزاری این رویداد دانشجویی در ادامه اطلاع داده خواهدشد.


موضوعات رویداد:
🔸فناوری اطلاعات سلامت
🔸فناوری اطلاعات گردشگری
🔸بازی های رایانه ای
🔸ارائه کسب کار های مبتنی بر موبایل
🔸اینترنت اشیاء
🔸وب سایت های اینترنتی و تبلیغاتجوایز: 
💵نفر اول ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
💷نفر دوم ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
💴نفر سوم ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال
💶نفر شایسته تقدیر: ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال


مزایا و حمایت ها:
✅پیگیری از شتابدهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری جهت حمایت از تیم برتر
✅معرفی ایده برتر جهت دریافت وام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
✅استقرار تیم برتر در مرکز نواوری و شتابدهی فناوری اطلاعات سلامت جهاددانشگاهی قم


📆مهلت ارسال آثار ۱۸ خرداد ماه


نحوه ارسال آثار:
🌐www.jd-qom.ac.ir
☎️02537832878
🏢بلوار شهید منتظری کوچه ۲۸