تمامی دانشجویان علوم پزشکی و وزارت علوم تا اواخر شهریور واکسینه می‌شوند


معمعاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت گفت: تمامی دانشجویان دو حوزه وزارت بهداشت و علوم تا اواخر شهریور ماه واکسینه می‌شوند.

سیما سادات لاری، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت گفت: تمامی دانشجویان دو حوزه وزارت بهداشت و علوم تا اواخر شهریور ماه واکسینه می‌شوند.

وی تصریح کرد: آموزش مجازی به دانشجویان ضربه وارد کرده است و باید هر چه زودتر به وضعیت عادی آموزش که همان حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها است، برگردیم.