برگزاری دوره آموزشی اصول خبرنویسی و خبرنگاری


سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با همکاری خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» برگزار می‌کند:

دوره آموزشی اصول خبرنویسی و خبرنگاری

ویژه اعضای فعال تشکل‌های دانشجویی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ و ۱۹ اسفند

ساعت: ۱۶ تا ۱۸

مدرس: مهران ثنائی