برگزاری درس‌گفتارهای الهیات شهر (رایگان برای اعضای سازمان دانشجویان)


چگونه می‌توان در همه لایه‌های بافت شهری خواه برنامه‌ریزی شهری، امنیت آب و غذا، تأمین مسکن و مراقبت‌های بهداشتی یا چالش‌های زیست‌محیطی شهر، پیام الهی را مشاهده کرد و دانش‌های الهیاتی چگونه و با چه روشی اینگونه چالش‌های شهری را برطرف خواهند ساخت و به حل مسأله‌های شهری کمک خواهند کرد؟

مدرسه فلسفـه و الهـیات سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی، درس‌گفتارهای معنویت و فضای شهری را برگزار می‌کند.

در این سلسله درس‌گفتار برای پاسخ علمی بدین پرسش‌های بنیادین، جستجو و کاوش می‌کنیم:

  • حضور فعال و پویای خدا در شهر چگونه است؟

  • آیا خدا در شهر صحبت می‌کند و اگر چنین است چگونه و از کجا صدای خدا را می‌شنویم و کجا شاهد اراده خدا هستیم؟

  • چگونه می‌توان صدای خدا را در متن شهر تعیین کرد؟ معنویت و ایمان به خدا چگونه با زندگی شهریِ امروزین پیوند می‌خورد؟

  • چگونه می‌توان در همه لایه‌های بافت شهری خواه برنامه‌ریزی شهری، امنیت آب و غذا، تأمین مسکن و مراقبت‌های بهداشتی یا چالش‌های زیست‌محیطی شهر، پیام الهی را مشاهده کرد و دانش‌های الهیاتی چگونه و با چه روشی اینگونه چالش‌های شهری را برطرف خواهند ساخت و به حل مسأله‌های شهری کمک خواهند کرد؟

  • نهاد دین (مانند کلیسا در جهان مسیحیت و مسجد، حسینیه، حرم‌ها و مراکز رسمی و غیر رسمی دینی در جهان اسلام) چه نقشی در ابعاد و لایه‌های مختلف زندگی شهری دارد؟


درس‌گفتارها و مدرسان و تاریخ برگزاری:
1. معنویت و فضای شهری مدرن: دکتر عبدالعزیز ساشادینا(استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج ماسون): 16 بهمن 99
2. انسان، هندسه و شهر: دکتر حسن بلخاری(استاد دانشگاه تهران): 23 بهمن 99
3. دین شهری: دکتر جبار رحمانی(استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی): 30 بهمن 99

مهلت ثبت‌نام:
۱۲ بهمن ماه

هزینه ثبت نام:
25 هزار تومان
(رایگان برای اعضای سازمان دانشجویان)

عضویت در سازمان دانشجویان

ثبت نام در کارگاه‌ها