افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی


رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: در سال جاری وام ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی به دو برابر افزایش یافته است.

 

بهروز رحیمی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در خصوص میزان افزایش وام‌های دانشجویی ودیعه مسکن در سال جاری گفت: وام‌های ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در سال جاری به دو برابر افزایش یافته است.همچنین تمامی وام‌های دانشجویی در سال جاری با رشد ۸۰ درصدی داشته است.

وی در خصوص وضعیت خوابگاه‌های متاهلی این دانشجویان اضافه کرد: ما مطابق قانون و مقرارت مجلس باید توجه به دانشجویان کم بضاعت داشته باشیم از همین رو توجه به زیر ساخت‌ها جزو اولویت‌ها بوده است در حوزه رفاهی مانند خوابگاه‌ها ازاهمیت خاصی برخوردار و خیلی مهم هستند که برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه داریم.

رحیمی اضافه کرد:دانشگاه‌ها مرکز ثقل و عقلانیت جامعه هستند و روح مطالبه گری دارند و بخش زیادی از جریان سازی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی را به دوش دارند