اعلام شرایط حضور در خوابگاه‌های دانشگاه خواجه نصیر


اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه خواجه نصیر در دو ماه پایانی نیمسال دوم آغاز شده و دانشجویان با توجه به شرایط اعلام شده می‌توانند در خوابگاه‌ها حضور پیدا کنند.

طبق اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر، اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه خواجه نصیر در دوماه پایانی نیمسال دوم آغاز شده و دانشجویان با توجه به شرایط اعلام شده می‌توانند در خوابگاه‌ها حضور پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، ارائه گواهی سلامت برای حضور دانشجو در خوابگاه الزامی است و دانشجویان باید بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا گواهی سلامت را ارائه دهند در غیر این صورت از حضور آن‌ها در خوابگاه جلوگیری می‌شود.

لازم به ذکر است، علاوه بر گواهی سلامت دانشجویان متقاضی خوابگاه باید جواب آزمایش تست کرونا را هم به همراه خود داشته باشند.