موافقت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با تخفیف ویژه اعضای سازمان دانشجویان

تخفیف 20 درصدی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برای اعضای دانشجویی سازمان دانشجویان

موافقت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با تخفیف ویژه اعضای سازمان دانشجویان

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی اعلام کرد اعضای سازمان دانشجویان از تخفیف 20 درصدی در دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور برخوردار شوند.

تخفیف خرید محصولات فرهنگی در روز دانشجو

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، در راستای انجام ماموریت خود، در سطوح متفاوت نسبت به فراهم آوردن تخفیف خرید محصولات فرهنگی برای دانشجویان عضو این سازمان اقدام نموده است.

تخفیف ویژه دیجی کالا، دیجی استایل و فیدیبو برای اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، نسبت به فرآهم آوردن تخفیف ویژه خرید محصولات از دیجی کالا، دیجی استایل و فیدیبو اقدام نموده است.