کرمان

اطلاعات شعب سازمان دانشجويان واحد کرمان

  • اطلاعات اعضاء

نام رئیس شعبه: محمد علي ايماني                              تعداد اعضای جهادی (همکاران): 9 نفر           تعداد اعضای دانشجویی: 60 نفر

 

  • فعالیت‌های شعبه 

1. لیست کانون‌های فعال شعبه (نام، تعداد و اعضای کانون):
الف) كانون هنر                                              
ب) كانون ورزشي و فعاليت
ج) كانون سمعي و بصري
د) كانون فعاليت هاي فوق برنامه
ه) كانون گردشگري
                                                  

2. فعالیت‌های مهم شعبه تاکنون:
الف) شركت در راهپيمائي ها و تجمعات ملي                                               
ب) برگزاري مراسمات جشن دانشجويي
ج) انجام فعاليت هاي مربوط به روز سيزدهم آبان ماه
د) انجام فعاليت هاي مربوط به روز دانشجو
ه) همكاري در برگزاري همايش هاي ملي(نكوداشت مقام استاد ـ نكوداشت مفاخر ايران اسلامي)
و) همكاري فعالانه با كارگروه ويژه انتخابات رياست جمهوري جهاد دانشگاهي
ز) همكاري در برگزاري طرح حمايت از محرومان مهر باران
ح) برگزاري اردوهاي جهادي
ط) برگزاري مناظره دانشجويي
ي) شركت در گردهمايي گروه هاي دانشجويي حامي محيط زيست و منابع طبيعي
ك) ايجاد كميته دانشجويي ستاد دهه فجر در استان كرمان
ل) برگزاري مسابقات ورزشي، دو ميداني، تنيس روي ميز، فوتسال…
م) تهيه و توزيع پستر و بروشور به مناسبت هاي مختلف ملي و مذهبي

3. تاریخ آغاز فعالیت:  مهر ماه 92

 

  • اطلاعات تماس شعبه

شماره تلفن: 03413221442                           شماره نمابر: 03413221442
پست الکترونیک: farhangi1390@yahoo.com

نشانی:
كرمان ـ بزرگراه امام خميني (ره) حد فاصل بيمارستان افضلي پور و دانشگاه شهيد با هنر كرمان ـ دفتر مركزي جهاد دانشگاهي استان كرمان ـ طبقه اول حوزه معاونت فرهنگي