مرکزی

اطلاعات شعب سازمان دانشجويان واحد مركزي

  • اطلاعات اعضاء

نام رئیس شعبه: مهندس ابوالقاسم مرادي                          تعداد اعضای جهادی (همکاران): 1 نفر         تعداد اعضای دانشجویی: 120 نفر

 

  • فعالیت‌های شعبه 

1. لیست کانون‌های فعال شعبه (نام، تعداد و اعضای کانون):
الف) كانون قراعت و عترت      30 نفر                   ه) كانون فيلم                      20 نفر                      
ب) كانون عكس                      25 نفر                   و) كانون هنر هاي تجسمي        5 نفر
ج) كانون گردشگري                                             ز) كانون تئاتر                     20 نفر
د) كانون ادبي                         20 نفر

2. فعالیت‌های مهم شعبه تاکنون:
الف) برگزاري 3 نشست تخصصي قرآني
ب) برگزاري جشنواره انفال
ج) انتشار نشريه قرآني ضيا (3 شماره)
د) انتشار 8 شماره هفته نامه هلال ويژه ماه هاي رجب، شعبان، رمضان
ه) نمايش مستند آلبرتا
و) مسابقه و نمايشگاه عكس اشك تصوير
ز) جشنواره فرهنگي، دانشجويي هديه اي به مادرم زهرا (س)
ح) چهارمين دوره جشنواره مطالعات قرآني
ط) سلسله درس هاي اخلاق
ي) انتشار نشريه باران
ك) برگزاري مجموعه هشتمين مرحله ايران مرز پرگهر
ل) بازديد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
م) اردوي زيارتي مشهد مقدس
ن) انتشار ويژه نامه همسفر
س) پيگيري ساخت ماكت سامانه خدمات الكترونيكي جهاد دانشگاهي
ع) برگزاري دوره آموزشي نقاشي روي شيشه (ويترا)
ف) مسابقه و نمايشگاه صنايع دستي دانشجويان
ص) برگزاري جلسات شعر خواني هفتگي با حضور دانشجويان
ق) انتشار نشريه ادبي دريچه
ر) همايش ادبي چله تاك
ش) جشنواره ملي ادبيات در قرآن

3. تاریخ آغاز فعالیت:

 

  • اطلاعات تماس شعبه

شماره تلفن: 2789690-0863                               شماره نمابر: 08632774006

نشانی:
اراك ـ خيابان شهيد بهشتي ـ دانشگاه اراك ـ جهاد دانشگاهي ـ دفتر سازمان دانشجويان.