لرستان

اطلاعات شعب سازمان دانشجويان واحد لرستان

  • اطلاعات اعضاء

نام رئیس شعبه: رامين جاني پور                  تعداد اعضای جهادی (همکاران): 9 نفر                      تعداد اعضای دانشجویی: بيش از 1000 نفر

 

  • فعالیت‌های شعبه 

1. لیست کانون‌های فعال شعبه (نام، تعداد و اعضای کانون):
الف) همياران طبيعت        700 نفر   
ب) قرآن و عترت             200 نفر
ج) حامي محرومان           100 نفر
                                                         

2. فعالیت‌های مهم شعبه تاکنون:
الف) آموزش قرآن با استفاده از فرمول هاي رياضي
ب) ايجاد بانك نرم افزارهاي ديني و مذهبي
ج) برگزاري سمينار روز جهاني حفاظت از لايه ازون
د) پاكسازي بيشه «آبشار بيشه» از زباله
ه) پاكسازي آبشار نوژيان از زباله
و) طرح آموزش دانش آموزان ابتدايي خرم آباد
ز) تهيه لوازم التحرير براي 1000 نفر دانش آموز بي بضاعت

3. تاریخ آغاز فعالیت: 

 

  • اطلاعات تماس شعبه

شماره تلفن: 06613214733                       شماره نمابر: 06613214733
پست الکترونیک: mfjdlorestan@yahoo.com

نشانی:
لرستان ـ خرم آباد ـ بلوار دانشگاه ـ بين افلاك 2 و 3