سمنان

اطلاعات شعب سازمان دانشجويان واحد سمنان

  • اطلاعات اعضاء

نام رئیس شعبه: حسن رهايي                                        تعداد اعضای جهادی (همکاران): 10 نفر          تعداد اعضای دانشجویی: 100 نفر

 

  • فعالیت‌های شعبه 

1. لیست کانون‌های فعال شعبه (نام، تعداد و اعضای کانون):
الف) كانون نجوم (25 نفر)                                                                       
ب) كانون شعر و ادب (25 نفر)                                                                   
ج) كانون گردشگري (75 نفر)                                                                  

2. فعالیت‌های مهم شعبه تاکنون:
الف) برگزاري نمايشگاه نجوم در مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه سمنان
ب) برگزاري بيش از 30 گفتمان، كارگاه دانشجويي در دانشگاه هاي مختلف استان
ج) برگزاري 15 اردو براي دانشجويان دانشگاه هاي استان كه مهمترين آنها برگزاري اردوي كوير نوردي دانشجويان سراسر كشور بوده است.
د) برگزاري نمايشگاه دوره اي حجاب و عفاف در دانشگاه هاي استان سمنان
ه) برگزاري مراسم هاي مختلف ملي و مذهبي در سطح مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي سمنان
و) برگزاري جشنواره ايده هاي نو فرهنگي در سطح دانشگاه هاي استان سمنان
ز) برگزاري طرح هاي مختلف نظرسنجي در دانشگاه هاي استان سمنان
ح) برگزاري نمايشگاه قرآن در ماه مبارك رمضان
ط) برگزاري 2 نمايشگاه عكس ايران از نگاه دوربين دانشجو در دانشگاه سمنان
ي) انعقاد تفاهم نامه فرهنگي دانشجويي با نيروي انتظامي ـ ارشاد بسيج دانشجويي و …
ك) چاپ كتاب براي ريحانه در خصوص حجاب
ل) مشاركت در تهيه نرم افزار تلاوت نور، حسين سفينه نجات.

3. تاریخ آغاز فعالیت: 1385 تا كنون

 

  • اطلاعات تماس شعبه

شماره تلفن: 3337276-0231                               شماره نمابر: 3338517- 3337276    
پست الکترونیک:
farhangi@jdsemnan.ac.ir
نشانی پایگاه الکترونیکی:
jdsemnan.ac.ir
نشانی:
سمنان ـ ميدان كوثر ـ تقاطع بلوار قائم و بلوار دانشجو ـ جهاد دانشگاهي استان سمنان