اصفهان

اطلاعات شعب سازمان دانشجويان واحد اصفهان

  • اطلاعات اعضاء

نام رئیس شعبه سازمان : آقاي مكاري                               تعداد اعضای جهادی (همکاران): 5 نفر           تعداد اعضای دانشجویی: 50 نفر

 

  • فعالیت‌های شعبه 

1. لیست کانون‌های فعال شعبه (نام، تعداد و اعضای کانون):
الف) كانون حفاظت محيط زيست                                                                  
ب) كانون فرهنگي ،ادبي ديني                                                                               
                                                         

2. فعالیت‌های مهم شعبه تاکنون:
الف) برگزاري بزرگداشت مفاخر اصفهان
ب) برگزاري جشنواره خواجه نصيرالدين طوسي
ج) برگزاري همايش حفاظت محيط زيست
د) شركت در دو گردهمايي سراسري محيط زيست كشوري

3. تاریخ آغاز فعالیت:  سال 88

 

  • اطلاعات تماس شعبه

شماره تلفن: 7932673                            شماره نمابر: 7932204
پست الکترونیک: sec.es@acecr.ac.ir

نشانی:
اصفهان ـ دانشگاه اصفهان ـ جنب بانك ملي ـ معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.