آذریایجان غربی

اطلاعات شعب سازمان دانشجويان واحد آذربايجان غربي

  • اطلاعات اعضاء

نام رئیس شعبه: امين رستم زاده                               تعداد اعضای جهادی (همکاران): 3 نفر           تعداد اعضای دانشجویی: 30 نفر

 

  • فعالیت‌های شعبه 

1. لیست کانون‌های فعال شعبه (نام، تعداد و اعضای کانون):
الف) كانون بين رشته اي قرآن كريم (قرآن و علوم كشاورزي ـ‌ قرآن و زيست شناسي)        50 نفر                                                  
ب) كانون گردشگري و محيط زيست          120 نفر
ج) كانون حامي          45 نفر
د) كانون رسانه          20 نفر
ه) كانون پرسشگري    25 نفر
و) كانون مطالعات و كتابخواني                 30 نفر
ز) كانون سمعي بصري قرآن كريم            200 نفر
ح) كانون هنر           10 نفر
ط) كانون كارآفريني   100 نفر             
                                                         

2. فعالیت‌های مهم شعبه تاکنون:
الف) جشنواره ملي ايده هاي كارآفريني و فرصت هاي جديد كسب و كار
ب) جشنواره منش امام و دانشجوي امروز (مقاله نويسي و كتابخواني)
ج) همايش ملي حقوق بين الملل در آيينه علوم روز
د) نشست تخصصي بررسي علوم كشاورزي در آموزه هاي قرآني
ه) همايش منطقه اي حقوق، قضا و عدالت
و) سمينار تخصص « نقد و مناظره حقوق بشر از ديدگاه قرآن و اسلام»
ز) كارگاه قرآن و مديريت اصلاح الگوي مصرف
ح) همايش «دانشجو، كارآفريني ، اشتغال»
ط) كارگاه قرآن و مديريت مهارت هاي زندگي
ي) جشنواره فرهنگي ادبي طنين دانشجو
ك) جشنواره دانشجويي حامي (ويژه دانشجويان منطقه شمال غرب كشور)
ل) سمينار تخصص بررسي آسيب ها و راهكارهاي يك رسانه توسعه مدار علمي
م) نشست تخصصي؛ بررسي معيارها و مولفه هاي اخلاق دانشجويي و رسالت اجتماعي
ن) برگزاري سمينار تخصصي اكوتوريسم و نقش آن در اقتصاد استان
س) كارگاه قرآن و مديريت اصلاح الگوي مصرف
ع) همايش بررسي پشت پرده سناريوي 2020 آمريكا
ف) سمينار بررسي نقش دانشگاه ها در تحقق فرهنگ جهاد اقتصادي
ص) جشنواره بزرگ دانشجويي رهسپاران معرفت
ق) سمينار الگو سازي انقلاب براي الگوپذيري در غرب
ر) مسابقه نكته نويسي روايت عشق
ش) نشست تخصصي نوگرايي پوشش از ديدگاه اسلام
ت) نشست تخصصي مسيح در آيينه قرآن و اسلام
ث) مسابقه خوشنويسي نثر ميلاد
خ) سمينار تخصصي «مردم سالاري ديني و دموكراسي غربي»

3. تاریخ آغاز فعالیت: 

 

  • اطلاعات تماس شعبه

شماره تلفن: 04413444070                           شماره نمابر: 04413454330
پست الکترونیک: jahad@urmia.ac.ir

نشانی پایگاه الکترونیکی:

نشانی:
آذربايجان غربي ـ اروميه ـ خيابان شهيد بهشتي ـ دانشگاه اروميه
1. دفتر دانشكده علوم دانشگاه اروميه : اروميه ـ جاده نازلو ـ دانشگاه اروميه ـ دانشكده علوم
2. دفتر دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه : اروميه ـ جاده نازلو دانشگاه اروميه ـ دانشكده كشاورز
3. دفتر دانشگاه پيام نور اروميه : اروميه ـ خيابان 8 شهريور ـ دانشگاه پيام نور